Om de jaarlijkse beurs uit te kunnen reiken en te financieren is een formele stichting opgericht. Het bestuur van de Mark Hoogstad Beurs wordt gevormd door Petra Hoogstad , Michiel Houdijk en Lennart de Jong. Het bestuur heeft als taak om voor financiering te zorgen en een jury te benoemen. De jury zal op geheel onafhankelijke wijze bepalen aan wie de beurs wordt toegekend.

In de jury zitten: Henrik-Willem Hofs (voorzitter), Mark Duursma, Floor Hoogstad, Tara Lewis en Vincent Taapken. De stichting heeft inmiddels een aantal financiers gevonden die een bijdrage leveren. Het gaat onder meer om de gemeente Rotterdam en een aantal liefdadigheidsfondsen die er voor kiezen anoniem te blijven. De stichting blijft op zoek naar aanvullende financiering.