Mark Hoogstad Beurs gelanceerd

Rotterdam heeft een nieuw journalistiek fonds. Het fonds is vernoemd naar de in 2018 overleden journalist Mark Hoogstad en keert jaarlijks een bedrag uit van maximaal 12.500 euro.

Vanaf vandaag kunnen journalisten een beroep doen op de Mark Hoogstad Beurs, een initiatief van familie, vrienden en oud collega’s van Mark Hoogstad. De beurs heeft als doel om zijn manier van werken te eren én journalisten te steunen die de tijd en ruimte nodig hebben om diepgravend onderzoek te doen naar een Rotterdams onderwerp.

Hoogstad werkte 18 jaar bij NRC Handelsblad (eerst als sportverslaggever, later als Rotterdam-watcher) en 4,5 jaar bij AD Rotterdams Dagblad. De afgelopen jaren werkte hij als freelancer, onder meer voor Trouw en website Vers Beton. Hij schreef meerdere boeken, waaronder het bekroonde Rotterdam stad van twee snelheden.

Ruimte voor de journalist

Veel journalisten geven aan meer ruimte en tijd te willen om te werken aan diepgravende en grensverleggende verhalen. Hoogstad was een pleitbezorger voor diepgravende journalistiek; de ‘grote verhalen’. In journalistenvakblad Villamedia deelde hij in mei 2018 zijn zorgen over de snelheid waarmee journalisten hun werk moesten doen.

“Steeds vaker waande ik mij een vakkenvuller die een pistool tegen het voorhoofd gedrukt krijgt: een berichtje hier, een ankeilertje daar, een stoppertje zus, een stukje zo. En dat alles in een ziedend tempo. Want veelvraat internet heeft immer honger, veelvraat internet moet koste wat het kost gevoed worden. Wat zojuist is getikt, had eigenlijk gisteren al op de site moeten staan.”

De doelstelling van het initiatief de Mark Hoogstad Beurs is journalisten in staat te stellen journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren. De steun wordt verleend in de vorm van een gift van maximaal 12.500 euro. Journalisten die in aanmerking willen komen moeten kunnen aantonen dat hun project zoveel tijd vergt dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het te realiseren. De aanvrager kan in dienst zijn bij een (media)werkgever of werkzaam zijn als ZZP-er. Onderdeel van de aanvraag dient een plan van aanpak en een begroting te zijn.

De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek en gerelateerd aan de stad Rotterdam. De uitwerking mag een boek, een longread-artikel, een serie verhalen, een documentaire, podcast of een andere journalistieke vorm krijgen.

Aanvragen voor de Mark Hoogstad Beurs 2020 kunnen worden ingediend via de website van de stichting: www.markhoogstadbeurs.nl.  De uiterste inleverdatum daarvoor is 1 september 2020. Een onafhankelijke jury zal vervolgens bepalen wie de eerste Mark Hoogstad Beurs krijgt uitgereikt. Op de website is meer informatie te vinden over de selectiecriteria en de werkwijze van de jury.

Stichting Mark Hoogstadbeurs

Om de jaarlijkse beurs uit te kunnen reiken en te financieren is een formele stichting opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door Petra Hoogstad, Michiel Houdijk en Lennart de Jong. Het bestuur heeft als taak om voor financiering te zorgen en een jury te benoemen. De jury zal op geheel onafhankelijke wijze bepalen aan wie de beurs wordt toegekend. In de jury zitten: Henrik- Willem Hofs (voorzitter), Mark Duursma, Floor Hoogstad, Tara Lewis en Vincent Taapken.

De stichting heeft inmiddels een aantal financiers gevonden die een bijdrage leveren. Het gaat onder meer om de gemeente Rotterdam en een aantal liefdadigheidsfondsen die er voor kiezen anoniem te blijven. De stichting blijft op zoek naar aanvullende financiering.