De Stichting Mark Hoogstad Beurs zoekt gedreven journalisten die tijdelijk willen ontsnappen aan de dagelijkse nieuwscyclus. Journalisten die zich zonder de druk en waan van alledag willen verdiepen in aspecten van de lokale samenleving maar daar niet aan toe komen. Zij willen een diepgravend en gelaagd verhaal over politiek, sport, cultuur of bedrijfsleven maken voor een nationaal podium. Het resultaat kan een boek, een serie verhalen, een documentaire, een podcast of iets anders zijn. Jonge journalisten die (nog) niet verbonden zijn aan een medium worden nadrukkelijk uitgenodigd om een aanvraag te doen.

De beurs bestaat uit een eenmalige gift van maximaal € 10.000,- voor de reguliere Mark Hoogstad Beurs.

Hiermee worden de winnaars in staat gesteld om in een aantal maanden tot een volwaardige publicatie of productie te komen.

Deadline inleveren aanvragen: 1 november 2022

Agenda 2022-2023

  • Uitslag winnaar via jury: 17 januari bekendmaking winnaar Mark Hoogstad Beurs 2022
  • Voor 1 juni 2023 – realisatie project/inzending Mark Hoogstad Beurs 2022
  • Nieuwe aanmeldingen voor Mark Hoogstad Beurs voor 1 september 2023

Criteria

Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Ze moeten aan de volgende criteria voldoen:

1. Onderzoeksjournalistiek

Het gaat niet om een primeur of een nieuwsonderwerp. Het moet een project zijn voor de langere adem: bijvoorbeeld een onderzoeksverhaal, langere reportage, verhalenserie of documentaire. Voor de productie wordt nieuw journalistiek onderzoek verricht.

2. Verdiepend

Het onderwerp gaat voorbij aan de waan van de dag. Het doel is om te laten zien hoe dingen werken, wat er achter de schermen schuil gaat.

3. Onderscheidende en eigenzinnige werkwijze

Mark Hoogstad hield van slow journalism en had een eigenzinnige manier van opereren, gebaseerd op veel persoonlijk contact met bronnen. We zijn benieuwd naar jouw werkwijze.

4. Rotterdams, bij voorkeur met landelijke betekenis

De beurs is een Rotterdams initiatief. Rotterdam geldt in veel opzichten als proeftuin voor de rest van Nederland. Het onderwerp is bij voorkeur Rotterdams, met relevantie die verder gaat dan de stadsgrenzen. Elk maatschappelijk domein komt in aanmerking.

5. Publicatie of uitzending door een erkend medium

Naast het stimuleren van lokale journalistiek streeft de stichting naar Rotterdamse verhalen in de media. Daarom geldt als voorwaarde dat een gerespecteerd medium in beginsel bereid moet zijn om de productie te publiceren of te vertonen. Dat kan een (regionale) krant, omroep of online-platform zijn. Het gaat om Nederlandstalige media.

6.     Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld.

7.     De jury bepaalt zelf haar werkwijze.

8.     De jury brengt van haar overwegingen rapport uit aan het bestuur vóór of op een door dit bestuur vast te stellen tijdstip.

9.     De uitreiking van de prijs geschiedt tijdens een openbare bijeenkomst, (mede) te organiseren door het bestuur van de Mark Hoogstad Beurs, door de voorzitter van de jury nadat deze het juryrapport heeft voorgedragen.

10.     Bestuursleden en juryleden van de Mark Hoogstad Beurs komen niet in aanmerking voor de beurs.

11.     Dit reglement is openbaar en zal aan eenieder die daarom vraagt ter beschikking te worden gesteld.

Wat is nodig voor een aanvraag?

– Uitgewerkt plan voor een journalistiek project (maximaal 500 woorden)

– Intentieverklaring van medium voor publicatie

– Tijdsplanning

– CV, inclusief twee voorbeelden van eerder werk (indien gepubliceerd)

– Begroting

Wat zijn de spelregels?

De beurs wordt alleen toegekend aan een natuurlijk persoon.

De beurs wordt gebruikt voor uitwerking van het bekroonde voorstel.

Het maximale bedrag voor de beurs bedraagt €10.000,-. De journalist (aanvrager) dient zijn of haar uren en kosten (begroting) te kunnen onderbouwen. Op basis daarvan bepaalt de jury het uit te keren bedrag met een maximum van €10.000,-.

De beurs wordt uitgekeerd in twee tranches: een deel bij de start, een deel na publicatie.

De productie wordt binnen 12 maanden na toekenning van de beurs voltooid.

De Mark Hoogstad Beurs gaat ervan uit dat de journalist die een plan indient toestemming heeft van zijn of haar (eventuele) werkgever om het onderzoek te mogen uitvoeren.

Journalisten die in aanmerking willen komen voor de subsidie moeten kunnen aantonen dat hun project zoveel tijd vergt dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren. De aanvrager kan in loondienst zijn of werkzaam zijn als ZZP’er.

Bij publicatie moet als volgt melding worden gemaakt van de door de stichting verleende ondersteuning met vermelding van de website www.markhoogstadbeurs.nl

De winnaar houdt zich aan de journalistieke code van de NVJ.

Aanvragen kan via onderstaand formulier