Vanmiddag is op een bankje in de stadhuistuin van Rotterdam een gedenkbordje ter nagedachtenis aan journalist Mark Hoogstad officieel onthuld. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn familie. Het initiatief kwam van oud-gemeenteraadslid Maarten van de Donk en werd in opdracht van het presidium uitgevoerd.

Bericht van gemeenteraad Rotterdam op Twitter