Jochem van Staalduine deed intensief onderzoek naar de positie van dakloze migranten. Mede dankzij de Mark Hoogstadbeurs kon hij vijf maanden lang in Rotterdam mee op pad met hulpverleners en daklozen, de wetenschap betrekken en politici bevragen. Dat leidde tot een uitgebreid en indrukwekkend artikel in de De Groene Amsterdammer en is de opmaat naar een boek over dit onderwerp.

In deze podcast hoor je ook meer over de totstandkoming van dit artikel:

De jury en het bestuur van de Mark Hoogstadbeurs feliciteren Jochem van Staalduine met dit mooie resultaat. We zijn blij dat we als beurs zo de onderzoeksjournalistiek kunnen helpen.

Met deze tweede journalistieke productie die dankzij de Mark Hoogstadbeurs tot stand is gekomen gaan wij ons voorbereiden voor de derde ronde!

Ook mogelijke financiers blijven van harte welkom!